Pārbaudes laiks

Pārbaudes laiks - jautājumi un diskusijas

Par pārbaudes termiņu (4)
Ja darbinieks uzsāk darbu 01.09.2020. un viņa pārbaudes termiņš ir 6 mēneši (amatpersona ar spec.dienesta pakāpi), tad pārbaudes termiņš beidzas 28.02.2020. (tā ir svētdiena) vai arī 01.03.2020.?
Beidzās tajā datumā, kad beidzās :) neatkarīgi no dienas, ja līgumā nav atrunāts savādāk Es teiktu, ka 28.02. ir pēdējā pārbaudes perioda diena. 01., pirmdien, sākas jauns periods - pastāvīgais. Pārbaudes laiks darba likumdošanā ir stingri noteikts ne ilgāks par 3 mēneši, attiecīgi, ja figurē 6 mēneši, tad tas nav pārbaudes laiks darba likumdošanas konekstā. Saskaņā ar Darba likuma 16. pantu termiņš sākas datumā vai tā notikuma iestāšanās dienā, kas nosaka šā termiņa sākumu. Ja uzteikums ir iedots 15. jūlijā un uzteikuma termiņš ir viens mēnesis, tad «attiecīgais» datums, kurā izbeidzas uzteikuma termiņš, būs 14. augusts, kas arī būs darbinieka pēdējā darba diena. Tam apstāklim, cikos uzteikums ir iedots, nav būtiskas nozīmes, ja vien tas ir noticis darba laika ietvaros.
Viss notiek saskaņā ar Darba likumu.
··· Pārbaudes laiks: Par pārbaudes termiņu lasīt visu diskusiju (4 atbildes) –»
Pārbaudes laika termiņi (2)
Man līgumā tika norādīts 3 mēnešu pārbaudes laiks, ar mazāku darba samaksu tajā. Es 1 mēnesi nostrādāju pilnā slodzē, bet pārējos 2 - pusslodzē. Vai pārbaudes laiks šajā gadījumā būtu beidzies? Vai arī tie 2 ...
Pārbaudes laiks ir beidzies, neskatoties uz Tavu nodarbinātību darba laikā. Likums nosaka pieļaujamo pārbaudes laika ilgumu nevis noslodzi Lindai taisnība ··· Pārbaudes laiks: Pārbaudes laika termiņi lasīt visu diskusiju (2 atbildes) –»
Pārbaudes laiks atkārtotā darba līgumā (7)
Strādāju 9 mēnešus. Pēc 5 mēnešiem pārslēdzu līgumu uz citiem nosacījumiem. Un ir minēts,ka pārbaudes laiks ir 3 mēneši.Tātad,ja pārtraucu darba attiecības šajā posmā,neko neatstrādāju,vai tomēr pārbaudes laiks jau ...
Joen, ne vienmēr. Ja darbinieks tiek atbrīvots no darba vecajā amatā, t.sk. iesniegtas ziņas VID par darba attiecību pārtraukšanu, un pēc tam pieņemts no jauna, tad tā IR jauna līguma slēgšana, un attiecīgi ir spēkā pārbaudes laiks. Vispār līgumā jābūt ne tikai norādītam, ka pārbaudes laiks ir trīs mēneši, bet arī konkrētam datumam, kurā pārbaudes laiks beidzas. Un, normāli, mainoties, piemēram, tiem pašiem darba pienākumiem, vajadzētu parakstīt nevis jaunu līgumu, bet vienošanos par līguma grozījumiem.

Atbildot uz jautājumu, ja dokuments noformēts kā jauns līgums, cits numurs, cits datums, un ir ieraksts par pārbaudes laiku trīs mēnešu garumā, darbiniekam IR tiesības aiziet no darba, brīdinot trīs dienas iepriekš, kā to paredz Darba likums. Ja darba devējam kas nepatīk, lai sūdz tiesā.
Izskatās pēc copy/paste līguma, kas neņem vērā reālo situāciju. Līguma maiņa nav tā izbeigšana un jauna līguma slēgšana. Bet principā,- ko darba devējs var padarīt, ja darbinieks kādu dienu atnāk un pasaka, ka vairs strādāt negrib? Tā atstrādāšana ir tikai darbinieka labvēlīgs žests. Darba devēja rīcībā nav tādas ietekmēšanas iespējas, kas spiestu darbinieku jele kādu laiku atstrādāt. Ja ,izmainītajām darba attiecībām (ieņemamais amats...., citi darba Pienākumi, utt.) ir raxtisks apstiprinājums,tad IEpazīsties ar Visiem Tewis paraxtītajiem punktiem. Ja -->NaF,tad darbojas(turpinās) iepriekšējais Līgums.

pps. =>ja Tew ir oficiāls Papīrs par "pagaidu opciju"-->tad prom vari iet Bez galvassāpēm...,ja ne-->tad rēķinies,ka var neizmaxāt "pēdējo Algu" . ;)
5+3=8
8 ir mazāk par 9
Matemātiski sanāk, ka pārbaudes laiks beidzies. Jāskatās līgumā datumi. Bet ja nav beidzies tad var izbeigt darba attiecības bez paskaidrojumiem un nākamajā dienā.
··· Pārbaudes laiks: Pārbaudes laiks atkārtotā ... lasīt visu diskusiju (7 atbildes) –»
Darba līguma laušana pārbaudes laikā (10)
Nevaru nekādi atcerēties.... Man ir darba līgums uz pārbaudes laiku. Vai laužot šādu līgumu man tas ir jādara mēnesi iepriekš? Jeb līgumu var lauzt nekavējoties?
Kaut kas nogļukoja ... bet ceru, ka domu sapratīsi :) Kas notiek, ja darba ņēmējs uzteic darbu un negrib atstrādāt šīs 3 dienas pārbaudes laikā? šāds darba līgums liecina tikai par tā sastādītāja nekompetenci... Protams, nepareizā termina lietojums neierobežo darbinieka tiesības:) 3 dienas, un pārējais jau ir nebūtiskas nianses, kuras tā īsti nevienu neiznteresē. Darba likuma 47.pants nosaka, ka
""Pārbaudes laikā darba devējam un darbiniekam ir tiesības rakstveidā uzteikt darba līgumu trīs dienas iepriekš. Darba devējam, uzteicot darba līgumu pārbaudes laikā, nav pienākums norādīt šāda Pārbaudes laikā darba devējam un darbiniekam ir tiesības rakstveidā uzteikt darba līgumu trīs dienas iepriekš. Darba devējam, uzteicot darba līgumu pārbaudes laikā, nav pienākums norādīt šāda Pārbaudes laikā darba devējam un darbiniekam ir tiesības rakstveidā uzteikt darba līgumu trīs dienas iepriekš. Darba devējam, uzteicot darba līgumu pārbaudes laikā, nav pienākums norādīt šāda uzteikuma iemeslu.
··· Pārbaudes laiks: Darba līguma laušana ... lasīt visu diskusiju (10 atbildes) –»
Darba līguma laušana pārbaudes laikā (11)
Ja vēlos lauzt darba līgumu pārbaudes laikā, cik dienas pēc iesnieguma par līg. laušanu vēl jānostrādā?
mēnesis ja tu patstāvīgi strādā, ja pārbaudes laikā tad 3 dienas iepriekš Trīs dienas. man liekas ka vari naakamajaa dienaa neiet, vismaz pazinjojot kapee! paarbaudes laikaa- vari aiziet uzteikuma apstiprinaajuma briidii. paskaties DLK un savaa darba liigumaa. tur tas viss ir atrakstiis. Darba likuma 47,pants,1.punkts.Pārbaudes laikā darba devējam un darbiniekam ir tiesības rakstveidā uzteikt darba līgumu trīs dienas iepriekš. ··· Pārbaudes laiks: Darba līguma laušana ... lasīt visu diskusiju (11 atbildes) –»
Pārbaudes laika aprēķināšana (15)
Kā pareizi apreiķināt pārbaudes laika ilgumu, ja tas noteikts trīs mēneši, un ja darbinieks uzsāka darbu 2020.gada 28.februārī?
27.maijs ir pareizais datums, ja darba līguma pirmā darba diena atrunāta 28.februārī. dabasmiili, atšķirība IR. - vienā gadījumā darba devējs viņu var pasūtīt uz visām 4 pusēm bez jebkādiem atlaišanas pabalstiem un pat 1 mēnesi iepriekš nebrīdinot (šodien strādāji, rīt jau ej kur gribi), otrā gadījumā viņam ir tiesības vēl mēnesi vismaz tur strādāt (pēc oficiāla rakstiska paziņojuma saņemšanas) un attiecīgi saņemt gan vēl vienu algu, gan neizņemtā atvaļinājuma dienās jau par 4 mēn. u.c.
Nemaz nerunājot par to, ka parasti pēc pārbaudes laika beigām alga ir lielāka (un godīgos uzņēmumos tiek sākti piešķirti bonusi - veselības apdrošināšanas vai vēl kas cits, tiek sākts rēķināts darba prēmiju laika periods), saskaņā ar darba līgumā atrunāto. - Tam visam pašam ir cieši jāseko līdzi!
Līdz 27.maijam. Raimu6a, lasi uzmanīgi likumu, tur viss ir pareizi rakstīts. "Termiņš, kas skaitāms mēnešos, IZBEIDZAS (!!!) termiņa pēdējā mēneša attiecīgajā datumā".

Respektīvi. Ja darba līgumā rakstīts, ka 1.darba diena ir 28.febr. un "pārbaudes laiks" ir 3 mēneši, tātad, pārbaudes termiņš ilgst līdz 27.maijam (to IESKAITOT!).
Attiecīgi, ja līdz pat 27.maijam (ieskaitot) kāda no pusēm neizsaka vēlmi darba attiecības neturpināt, tad darba ņēmējs ierodas 28.maijā darbā jau kā patstāvīgais darbinieks uz nenoteiktu laiku (protams, ja vien darba līgumā nav atrunāti konkrēti darba līguma termiņi, t.i, ja tas nav darba līgums uz noteiktu laika posmu vai noteiktu veicamo darba apjomu utt.).
Bet ja tajā 27. maijā (kā pēdējā pārbaudes laika darba dienā) kāda no līdzēju pusēm uzsaka otrai tālāko sadarbību, attiecīgi, sākot ar 28. maiju tā IZBEIDZAS.

Cita lieta, ja tas 28.maijs iekristu brīvdienās vai svētku dienās. - tādā gadījumā pusei, kura nevēlas turpināt darba attiecības, tas būtu jāpaziņo otrai pusei līdz šī datuma iepriekšējai-pēdējai darba dienai.
Bet šis nav tas gadījums.
27.maijs nav pareizi norādīts pirmajā atbildē. Likuma pants nosaka, ka:"16.pants. Termiņu aprēķināšana

(1) Termiņš sākas datumā vai tā notikuma iestāšanās dienā, kas nosaka šā termiņa sākumu.
(3) Termiņš, kas skaitāms mēnešos, izbeidzas termiņa pēdējā mēneša attiecīgajā datumā.
(Darba lik.16.p)
Jāņem vērā, ka pārbaudes laiks ir noteikts kā laikposms, nevis kā kalendārais datums.
··· Pārbaudes laiks: Pārbaudes laika ... lasīt visu diskusiju (15 atbildes) –»
Vai pārbaudes laikā var uz appusējo vienošanos uzteikt darbu. (11)
Es visu laiku strādāju,bet sakarā ar dzīves vietas maiņu tika darbs pārtraukts uz appusējo līgumu,bet es bezdarbniekos nestājos jo pēc 4 dienām atradu citu darbu,kurā tagad es strādāju uz 3 mēnešu pārbaudes laiku,ir ...
Vārds "appusējs" vienkārši nogalina. Var arī uz appisēju vienošanos. Pusmūžs, bet rakstīt neprot... pārbaudes laikā jūs varat izbeigt darba attiecības bez sekām.
46. dl pants un uz priekšu.
Varu vēl piebilst, ka pārbaudes laikā darba devējam un darbiniekam ir tiesības rakstveidā uzteikt darba līgumu trīs dienas iepriekš. Tātad nevajag atstrādāt mēnesi. Var. Bezdarbnieka pabalstu Jūs varēsiet saņemt, ja ir veiktas obligātās sociālās apdrošināšanas iemaksas ne mazāk kā 1 gadu pēdējos 16 mēnešos. ··· Pārbaudes laiks: Vai pārbaudes laikā var uz ... lasīt visu diskusiju (11 atbildes) –»
Atlūgums pārbaudes laikā (12)
Esmu pienemta darba ar 3 menesu parbaudes laiku. So triju menesu laika sapratu,ka darbs mani neapmierina. Vai man ir pec atluguma iesniegsanas jaatstrada,ja ir tad cik?
Darba grāmatiņas neeksistē jau gadiem, nodokļu grāmatiņas arī.Kas var piespiest cilvēku atstrādāt kaut vienu dienu? Nu, ir likums. Un ko man kāds padarīs, ja es nenākšu un neatstrādāšu? Iepūtiet ļipā, kungi. Nav tāds mehānisms izdomāts, lai kāds būtu spiests atstrādāt. Nevienam neko nevar padarīt. pirmo tris menesu laika nav jaatstrada, pec tam man liekas menesis... pēc 3mēnešiem nav jāatstrādā ,kad beidzas termins un tad esi briiva Ja tev veel ir parbaudes laiks, tad 3 dienas jaastraadaa - Darba likuma 47.pants. Ja parbaudes laiks jau beidzies, tad meenesis, ja nevienojies ar darba deveeju par iisaaku terminju. neviens nevar piespiest cilvēku atstrādāt, ja viņš to nevēlas.
viss ir atkarīgs no tava godaprāta.
··· Pārbaudes laiks: Atlūgums pārbaudes laikā lasīt visu diskusiju (12 atbildes) –»
Atlūgums pēc 2 darba nedēļām (13)
Vai nostradajot divas nedelas jauna darba,un rakstot atlugumu man ir pienakums atsradat vel kkadas dienas
Sk. Darba likuma 100.pantu un 47.pantu.

http://m.likumi.lv/doc.php?id=26019

47.pants. Pārbaudes sekas
(1) Pārbaudes laikā darba devējam un darbiniekam ir tiesības rakstveidā uzteikt darba līgumu trīs dienas iepriekš. (..)
Parasti tas ir pārbaudes laiks un nav jāatskaitās. Pārbaudes laikā nekas nav jāatstrādā Darba devējs var likt atstrādāt 3 dienas. Ja darbinieks ir nekāds, pats priecāsies no tāda atbrīvoties uzreiz. Darba līgumā noteikti ir atrunāts, ir pārbaudes laiks vai nav (jā, Darbinieks un Darba devējs var noslēgt līgumu arī bez pārbaudes laika) un kā notiek līguma izbeigšana :) ··· Pārbaudes laiks: Atlūgums pēc 2 darba ... lasīt visu diskusiju (13 atbildes) –»
Kontakti: info@jautajums.lv | Lietošanas noteikumi
jautajums.lv sadarbojas ar iepazīšanās portālu oHo.lv.
© 2010
Lietojam sīkfailus, lai personalizētu saturu un reklāmas. Sapratu